Previous page Back to exhibition's homepage  

 

 

drapeau holande VAN FICTIE NAAR VEILIGHEIDRISICO

Drapeau anglais WHEN FICTION PREDICTS SECURITY RISKS

Drapeau france PROSPECTIVE SECURITAIRE ET ANTICIPATION ROMANESQUE

In 1998 schrijft de Franse auteur Maud Tabchnik in “Les cercles de l’enfer”, over een ingebeelde islamitische miljonair die met zijn terroristische organisatie chaos wilt scheppen in de decadente en niet-islamitische democratieën. Twee jaar eerder verkocht Tom Clancy miljoenen exemplaren van zijn boek “Uitstel van executie” waarin een Japanse kamikaze een jumbo jet laat neerstorten op het Capitool in Washington. In 1998, the French author Maud Tabachnik imagined in her novel « The circles of hell », an Islamic billionaire at the centre of a worldwide organisation of terrorists whose sole aim was to reap havoc in decadent non-Islamic democracies. Two years earlier, the American novelist Tom Clancy had sold millions of copies of his thriller « Executive orders », where a Japanese kamikaze crashes a jumbo jet into the Capitol Building in Washington. En 1998, l’auteure française Maud Tabachnik imagine dans son roman « Les Cercles de l’enfer » un millionnaire musulman au coeur d’une organisation terroriste mondiale dont le seul dessein est de semer le chaos dans les démocraties décadentes non musulmanes. Deux ans plus tôt, le romancier américain Tom Clancy écoule des millions de copies de son thriller « Sur ordre », dans lequel un kamikaze japonais fait s’écraser un avion sur le Capitole à Washington.

Clancy

 

 

De val een Fundamentalist” (Mohsin Hamid), uitgegeven in 2007 (VS), beschrijft hoe een perfect geïntegreerde Pakistaanse burger een terrorist wordt. Twee jaar later doodt Majoor Nidal Hassan dertien mensen op een Amerikaanse basis. Drie jaar later, op 1 mei 2010, probeert de Amerikaans-Pakistaanse Faisal Shahzad een auto te laten ontploffen bij Times Square in New York. Published in 2007 in the USA, “The Reluctant Fundamentalist” described the transformation of a totally integrated Pakistani into a terrorist. Two years later, Major Nidal Hasan killed 13 people on an American base, and on 1st May 2010, Faisal Shahzad, from American-Pakistani origin, tried to detonate a car near Time Square. Publié aux USA en 2007, « The Reluctant Fundamentalist » décrivait la transformation d’un Pakistanais parfaitement intégré aux USA en terroriste. Deux ans plus tard, le commandant Nidal Hasan tuait 13 personnes sur une base américaine et le 1er mai 2010 Faisal Shahzad, un Américano-Pakistanais, tentait de faire exploser une voiture aux abords de Time Square.

fundamentalist

 

 

Kunnen voorspellingen in de literatuur een invloed hebben op de inschatting van toekomstige veiligheidsrisico’s ? Could novelistic anticipation play a role in the security foresight processes? L’anticipation romanesque peut-elle trouver sa place dans la prospective sécuritaire ?
Het antwoord hangt af van de keuze van de methode: inductief of deductief. One answer lies in the choice of the method: inductive or deductive. Une réponse se situe dans le choix de la méthode : inductive ou déductive.
Ervaring garandeert niet altijd juiste voorspellingen (een voorbeeld is de misrekening van de Israëlische diensten tijdens de Yom Kippoeroorlog), maar creativiteit is essentiëel voor een hypothetisch-deductieve aanpak. Experience does not ensure the validity of the forecasts (miscalculation by Israeli intelligence – Yom Kippur War), but creativity is vital for the hypothetico-deductive approach. L’expérience ne garantit pas la validité des prévisions (l’erreur d’évaluation du renseignement israélien – guerre du Kippour) mais l’inventivité est indispensable à la démarche hypothético-déductive.

 

 Previous page Back to exhibition's homepage  
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Site réalisé par Françoise Muller

sous la direction de Xavier Rousseaux

avec le soutien du FRS-FNRS

Prix Wernaers 2016 LogoWernaers