Previous page Back to exhibition's homepage Next page

 

drapeau holande PIERRE MUS : HET AVENTUURLIJKE PARCOURS VAN EEN INLICHTINGENAGENT

Drapeau anglaisPIERRE MUS : THE ADVENTUROUS JOURNEY OF AN INTELLIGENCE AGENT

Drapeau france PIERRE MUS : LE PARCOURS MOUVEMENTE D'UN AGENT DE RENSEIGNEMENT

 

  

Mus

 

De rijkswachter Gustave Mus wordt in 1915 door de Belgische inlichtingendienst gerekruteerd om in bezet België een spionagenetwerk op te richten. Het uit rijkswachters samengestelde netwerk dient de bewegingen van de Duitse troepen in de gaten te houden. Oorspronkelijk heette hun netwerk “het rijkswachtersnetwerk”. Deze benaming verandert naar “het ambulantennetwerk”. The gendarme Gustave Mus is recruited in May 1915 by the Belgian Intelligence Service to set up a spy network in occupied Belgium. The network composed of numerous gendarmes was responsible in watching the movements of the German troops. Therefore it was initially named “The Gendarmes network”, an appellation wisely replaced later by “The Ambulants network”. Gustave Mus, gendarme, a été recruté en mai 1915 par le service de renseignement belge pour fonder un réseau d’espionnage en Belgique occupée. Le réseau, chargé d’épier les mouvements des troupes allemandes, s’appuie au départ sur des gendarmes, d’où son appellation « réseau des Gendarmes», prudemment transformée ensuite en « réseau des Ambulants ».
Twee broers van Gustave Mus – Pierre, een kleermaker, en François, een postbediende – maken er deel van uit. Gustave en François Mus worden aangegeven en, met andere agenten, in de zomer van 1916 gefusilleerd. Hiermee is het netwerk grotendeels onthoofd. Two brothers of Gustave Mus – Pierre, a tailor, and François, a postman – are part of it. Denounced alongside other numerous agents, Gustave and François Mus are condemned and shot by the Germans during the summer of 1916. The network is then largely dismantled. Deux frères de Gustave – Pierre, tailleur, et François, postier – en font partie. Gustave et François, dénoncés, sont arrêtés avec d’autres agents par les Allemands et fusillés pendant l’été 1916. Le réseau est en grande partie démantelé.
Behendig en goed in vermomming slaagt Pierre Mus erin om aan de vallen van de Duitser te ontkomen. Tot tweemaal toe wordt hij bij verstek ter dood veroordeeld: voor spionage, en voor de moord op een Duits soldaat. Hij heeft effectief de soldaat die hem naar de Kommandantur zou brengen, vermoord omdat hij op het moment van een identiteitscontrole compromitterende documenten op zak had. Nimble, expert in disguise, Pierre Mus never falls in the traps set up by the German secret police. He is twice sentenced to death in absentia: once for espionage, once for the murder of a German soldier. Indeed, endangered during an identity check and in possession of sensitive documents, he killed the soldier that was taking him to the Kommandantur. Agile, adepte du travestissement, Pierre Mus parvient à échapper à tous les pièges tendus. Il est condamné à mort deux fois par défaut: une fois pour espionnage, une autre pour le meurtre d’un soldat allemand. En effet, mis en danger lors d’un contrôle d’identité et en possession de documents compromettants, il tue le soldat allemand qui le conduit à la Kommandantur.
Pierre Mus slaagt erin om talrijke documenten over te brengen. Hij draagt ertoe bij om de plannen van de haven van Zeebrugge aan de geallieerden te verschaffen. Deze plannen zijn van essentieel belang voor de Britse aanval van april 1918 met als doel het blokkeren van de Duitse duikboten. Na de oorlog vallen hem talrijke onderscheidingen te beurt. Pierre Mus succeeded in transmitting numerous documents. He helped to provide the Allies the maps of the Zeebrugge harbour that played a capital role in the April 1918 British raid, an operation aimed at blocking the way out of the German U-boats. After the war, he was decorated with numerous honours. Pierre Mus achemine au cours de la guerre de nombreux documents. Il contribue à fournir aux alliés les plans du port de Zeebrugge, qui jouent un rôle essentiel dans le raid britannique d’avril 1918 destiné à bloquer la sortie des sous-marins allemands. Il reçoit de nombreuses décorations après la guerre.

 

Previous page Back to exhibition's homepage Next page
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Site réalisé par Françoise Muller

sous la direction de Xavier Rousseaux

avec le soutien du FRS-FNRS

Prix Wernaers 2016 LogoWernaers